Wyprawka Zawodówka

Zespół szkół Ponadpodstawowych nr. 3 Gniezno ul. Sienkiewicza 6

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - ROK SZKOLNY 2021/2022 
PODRĘCZNIK, TYTUŁ I WYDAWNICTWO

 

PO GIMNAZJUM

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ


j. polski Zrozumieć świat 3 wyd. Nowa Era, szkoła
 

Branżowa I st klasa III
 

Klasy technikum:
Ponad słowami cz.2.1 i 2.2 Podręcznik do j.
polskiego dla liceum i technikum po gimnazjum
wyd. Nowa Era - klasa III

Ponad słowami cz.2.2 i 3 Podręcznik do j.
polskiego dla liceum i technikum po gimnazjum
wyd. Nowa Era - klasa IV

To się czyta! Kl. 1 wyd. Nowa Era, szkoła Branżowa I st dla absolwentów szkół
podstawowych klasa I; nr dopuszczenia MEN 1025/1/2019

To się czyta! Kl. 2 wyd. Nowa Era, szkoła Branżowa I st dla absolwentów szkół
podstawowych klasa II

To się czyta! Kl. 3 wyd. Nowa Era, szkoła Branżowa I st dla absolwentów szkół
podstawowych klasa III


Klasy technikum:
Ponad słowami cz.1.1 i 1.2 - klasa I wyd. Nowa Era (dla absolwentów szkół podstawowych)
nr dopuszczenia 1014/1/2019

Ponad słowami cz.1.2 i 2.1 - klasa II wyd. Nowa Era (dla absolwentów szkół podstawowych)
nr dopuszczenia 1014/3/2020

Ponad słowami cz.2.2 i 3.1 - klasa III wyd. Nowa Era (dla absolwentów szkół podstawowych)
nr dopuszczenia 1014/4/2020

matematyka Matematyka 3, poziom podstawowy i
rozszerzony, Nowa Era klasy III TB

Matematyka 1, poziom podstawowy, Nowa Era
klasy III TF
Matematyka w ZSZ, wyd. Podkowa cały cykl


Kl.I branżowe : Matematyka w szkole branżowej I stopnia, podręcznik 1 podręcznik dla
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Autorzy: A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A.
Magrys-Walczak, H. Nahorska; wydawnictwo Podkowa


Kl.III branżowe :Matematyka w szkole branżowej I stopnia, podręcznik 2 podręcznik dla
absolwentów szkoły podstawowej. Autorzy: A. Cewe, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H.
Nahorska; wydawnictwo Podkowa


Matematyka klasa technik fryzjer:
Matematyka 1, poziom podstawowy, dla absolwentów szkół podstawowych Nowa Era
Nr dopuszczenia 971/1/2019 Matematyka klasa technik budownictwa:
Matematyka 1, poziom rozszerzony dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era
Nr dopuszczenia 988/1/2019


j. niemiecki Schritte international Neu 1 edycja polska,
wydawnictwo Hueber, autorzy: D. Niebisch, S.
Penning-Hiemstra, F. Specht;

Podręcznik + ćwiczenia - szkoła Branżowa I st.,
technikum klasa I

Nr dopuszczenia: SPP 1040/1/2019

Infos III - szkoła Branżowa I st., technikum klasa  IV


Repetytorium języka niemieckiego - rozszerzenie
Klasy I technikum i branżowe :
Schritte international Neu 1 edycja polska, wydawnictwo Hueber, autorzy: D. Niebisch,S.
Penning-Hiemstra, F. Specht;

Podręcznik + ćwiczenia
Nr dopuszczenia: NPP 962/1/2019


Klasy II technikum i branżowe:
Schritte international Neu 2 edycja polska, wydawnictwo Hueber, autorzy: D. Niebisch,S.
Penning-Hiemstra, F. Specht;

Podręcznik + ćwiczenia


j. angielski Matura Focus I szkoła Branżowa I st. (cały cykl),
Checkpoint wydawnictwo Macmillan - klasy I
technikum

Nr dopuszczenia:958/1/2019
Matura Focus II technikum klasa II, LO dla Dorosłych
Matura Focus I, Repetytorium maturalne Matura,
Longman- technikum klasy III, IV

Matura Focus I szkoła Branżowa I st. (Jeden podręcznik na cały cykl bez ćwiczeń)
Checkpoint wydawnictwo Macmillan klasy I technikum (Podręcznik + ćwiczenia na dwa lata
nauki)

Nr dopuszczenia:959/1/2019historia
Klasy technikum: Poznać przeszłość cz 1(w kolejnych latach następne części) dla
absolwentów szkół podstawowych wyd. Nowa Era, autorzy: Marcin Pawlak i Adam Szweda


Klasy branżowe: Historia 1 (w kolejnych latach następne części)
podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów szkół podstawowych,
wydawnictwo Operon, autorzy: Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki /to podkreślenie jest
ważne, bo taki sam tytuł jest dla szkół średnich


Historia i społeczeństwo
Dotyczy klas III i IV technikum
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste
spory. Tomasz Maćkowiak

Rządzący i rządzenie. Iwona Janicka
Wojna i wojskowość. Jarosław Centek
Europa i świat. K. Kłodziński, T. KrzemińskiBiologia
Klasy I technikum i branżowe :
Biologia na czasie zakres podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych, Nowa Era,
część 1, autorzy: A. Helmin, J. Holeczek cały cykl oraz część 2 dla klas drugich

 

Fizyka (p.podst)
Fizyka (p. rozszerz)

Zrozumieć fizykę 1 Nowa Era (klasa II technikum
bud i LO dla Dorosłych)

Zrozumieć fizykę 3 Nowa Era (klasa IV
technikum bud i LO dla Dorosłych)


Klasy I branżowe: Fizyka 1 dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów szkół
podstawowych, autor Grzegorz Kornaś, wydawnictwo Operon

Klasy II branżowe: Fizyka 2 dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów szkół
podstawowych, autor Grzegorz Kornaś, wydawnictwo Operon


Klasy I technikum:
Fizyka poziom podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych Odkryć fizykę, autorzy:
M. Braun, W. Śliwa,, wyd. Nowa Era

Fizyka 2 poziom podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych Odkryć fizykę,
autorzy: M. Braun, W. Śliwa,, wyd. Nowa Era


Geografia (p.podst)
Geografia (p.
rozszerz)


Oblicza geografii poziom podstawowy Nowa Era
(cały cykl)

Oblicza geografii zakres rozszerzony, Nowa Era
cz.2 klasy II, III TF
cz.3 - klasa III, IV TUF

Klasy I technikum:
Oblicza geografii poziom podstawowy dla absolwentów szkół podstawowych
wydawnictwo Nowa Era, autorzy: R. Malarz, M. Więckowski

Oblicza geografii 2 poziom podstawowy klasa 2 dla absolwentów szkół podstawowych
wydawnictwo Nowa Era, autorzy: R. Malarz, M. Więckowski


Oblicza geografii zakres rozszerzony dla absolwentów szkół podstawowych wydawnictwo
Nowa Era, autorzy: R. Malarz, M. Więckowski

Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony klasa 2 dla absolwentów szkół podstawowych
wydawnictwo Nowa Era, autorzy: R. Malarz, M. Więckowski


Klasy branżowe I stopnia:
Geografia dla szkoły branżowej dla absolwentów szkół podstawowych - wydawnictwo Operon, autorzy: S. Kurek

Geografia 2 dla szkoły branżowej klasa 2 dla absolwentów szkół podstawowych -
wydawnictwo Operon, autorzy: S. Kurekchemia

To jest chemia zakres podstawowy, Nowa Era
cały cykl


Klasy I technikum:
To jest chemia chemia ogólna i nieorganiczna, cz.1; zakres podstawowy, dla absolwentów
szkół podstawowych

Wyd. Nowa Era, część 1; autorzy: R.Hassa, A. Mrzigod,J.Mrzigod
Klasy III technikum:
To jest chemia chemia organiczna, cz.2; zakres podstawowy , podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego i technikum;.

Wyd. Nowa Era, autorzy: R.Hassa, A. Mrzigod,J.Mrzigod
Edukacja dla
Bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa, Ciekawi świata
OPERON cały cykl


Klasy I technikum i branżowe :
Edukacja dla Bezpieczeństwa, podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, autorzy: B.
Boniek, A. Kruczyński wyd. OPERON; nr dopuszczenia 1007/2019


BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy WsiP cały cyklPodstawy przedsiębiorczości
Krok w przedsiębiorczość Nowa Era cały cykl

Krok w przedsiębiorczość, podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, autorzy: T.
Rachwał wyd. Nowa Era


WOS W centrum uwagi Nowa Era, cały cykl

W centrum uwagi 1, klasa 4, podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, zakres
podstawowy, autorzy: A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz wyd. Nowa Era


Religia Podręcznik nie jest wymagany Moje miejsce w Kościele klasa I


Informatyka Klasy technikum i branżowe:
Informatyka odkrywamy na nowo, autor: A.
Gawełek, wyd. Operon

Klasy I technikum:
Informatyka, zakres podstawowy, podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej, autor: W.
Hermanowski, wyd. Operon


Klasy branżowe I stopnia:
Informatyka, podręcznik dla szkół branżowych I stopnia, autor: W. Hermanowski, wyd. Operon
 

Plastyka ------- Spotkanie ze sztuką, podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych, wyd. Nowa Era
 

Technologia
Stylizacja
Podstawy stylizacji
Higiena


Nowoczesne fryzjerstwo Suzi (cały cykl)
Nowoczesna stylizacja Suzi (cały cykl)


Nowoczesne fryzjerstwo Suzi (cały cykl)
Nowoczesna stylizacja Suzi (cały cykl)


Wyposażenie techniczne w produkcji cukierniczej
Technika w produkcji cukierniczej WsiP/REA
cały cykl

Technologie produkcji cukierniczej cz.1, 2,
WSiP/Rea cały cykl

Technika w produkcji cukierniczej WsiP/REA cały cykl
Technologie produkcji cukierniczej cz.1, 2, WSiP/Rea cały cykl
 

Rysunek techniczny i konstrukcje
Materiały własne nauczyciela
Konstrukcje mebli cz.2, WSiP
Materiały własne nauczyciela
Konstrukcje mebli cz.2, WSiP
Dokumentacja
techniczna

Rysunek techniczny budowlany WsiP Rysunek techniczny budowlany WsiP

Dokumentacja techniczna - pracownia
Konstrukcje budowlane WsiP
Podstawy konstrukcji budowlanych

Konstrukcje budowlane WsiP
Podstawy konstrukcji budowlanych


Technologia robót murarsko- tynkarskich
Wykonywanie tynków, WsiP
Wykonywanie murowanych konstrukcji
budowlanych -WSiP

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki
murowanych konstrukcji budowlanych - WSiP

Wykonywanie tynków, WsiP
Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych -WSiP
Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych - WSiP

Technologia robót konstrukcyjno- budowlanych
Wykonywanie i kontrolowanie robót
konstrukcyjno- budowlanych cz.1, cz.2 - WSiP

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych cz.1, cz.2 - WSiP
 

Kosztorysowanie w budownictwie
Sporządzanie kosztorysów WsiP
Przygotowanie dokumentacji przetargowej - WSiP

Sporządzanie kosztorysów WsiP
Przygotowanie dokumentacji przetargowej - WSiP
 

Organizacja robót budowlanych Nadzór robót budowlanych
Organizacja i przygotowanie budowy, T.Maj
Organizacja i technologia robót stanu surowego,
T. Maj

Organizacja i technologia robót
wykończeniowych, T. Maj

Utrzymywanie obiektów budowlanych, T.Maj
Organizacja i przygotowanie budowy, T.Maj
Organizacja i technologia robót stanu surowego, T. Maj
Organizacja i technologia robót wykończeniowych, T. Maj
Utrzymywanie obiektów budowlanych, T.Maj
 

Maszyny i narzędzia
(dot. stolarzy)


Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie, podręcznik
dla ZSZ, cały cykl, wydawnictwo WSiP; autorzy: S.
Bieniek, K. Duchnowski


Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie, podręcznik dla ZSZ, cały cykl, wydawnictwo WSiP;
autorzy: S. Bieniek, K. Duchnowski


Technologia (dot. stolarzy)
Stolarstwo cz.1 technologia i
materiałoznawstwo, wyd. WSiP, wydanie od roku
1999 r., autor: J. Prażmo

Stolarstwo cz.2 technologia i
materiałoznawstwo, wyd. WSiP, wydanie od roku
2000 r., autor: H. Nowak cały cykl kształcenia


Materiały własne nauczyciela
Stolarstwo cz.1 technologia i materiałoznawstwo, wyd. WSiP, wydanie od roku 1999 r. ,
autor: J. Prażmo

Stolarstwo cz.2 technologia i materiałoznawstwo, wyd. WSiP, wydanie od roku 2000 r.,
autor: H. Nowak cały cykl kształcenia

Materiały własne nauczyciela
 

Technologia (dot. tapicerów)
Technologia tapicerstwa- produkcja rzemieślnicza,
WSiP

Technologia tapicerstwa- produkcja przemysłowa,
WSiPTechnologia tapicerstwa- produkcja rzemieślnicza, WSiP
Technologia tapicerstwa- produkcja przemysłowa, WSiP


Materiałoznawstwo (dot. tapicerów)
Brak dostępnego podręcznika Brak dostępnego podręcznika
 

Rysunek zawodowy (dot. tapicerów)

Rysunek techniczny dla stolarza i technika
technologii drewna WsiP , cały cykl


Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna WsiP , cały cykl
 


 


 • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.