Wniosek o przyjęcie do SOW

Przyjęcie do ośrodka następuje na podstawie orzeczenia o:

 • Niepełnosprawność intelektualna
  • lekka
  • umiarkowana
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym


PONIŻSZE DOKUMENTY PROSIMY PRZESŁAĆ W ZAŁĄCZNIKU NA MAIL: sow@zpasjadlaswiata.org

(mogą to być np.: zdjęcia dokumentów zrobione telefonem)

 • Kopię aktu urodzenia dziecka
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Świadectwo ukończenia klasy
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Orzeczenie o zmianie praw opiekuńczo-wychowawczych ( jeśli takie wydano)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO oraz uzyskiwanie wszelkich informacji na temat dziecka w zakresie odpowiedniego realizowania Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego z innych placówek. Zobowiązuję się do przekazania wszelkich informacji i zaleceń medycznych dotyczących mojego dziecka. • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.