Jak zostać podopiecznym?

KWESTIONARIUSZ RODO

Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Patryk Gewert z pasją dla świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200,
przy ul. Paczkowskiego

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
biuro@fundacjapgpasja.org Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Podstawą do przetwarzania tych danych jest  Dz. U. 2018 poz. 1000 Ust. Z dn. 10.05.2018r.
o Ochronie danych osobowych, Roz I. przepisy ogólne, art.1.1.1.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Posiadanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy ich nie podanie może skutkować nie zawarciem umowy o współpracy.

 

 

 

………………………………………… • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.