Zostań Wolontariuszem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Wolontariusza

 

Wolontariat – definicja

 

Zacznijmy od prawnych aspektów tematu. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie”. Wolontariat jest zatem działalnością dobrowolną i nieodpłatną. Pracę wykonuje się na rzecz innych osób albo całego społeczeństwa.

 

Praca w wolontariacie – korzyści z wolontariatu


Praca wolontariusza nie przynosi żadnych korzyści finansowych, nie jest umotywowana chęcią wzbogacenia się. Może jednak być bardzo wartościowa dla osoby, która decyduje się nieodpłatnie pomagać i poświęci swój czas innym. Przede wszystkim jest świetną okazją do sprawdzenia samego siebie w nowych, często bardzo trudnych sytuacjach. Wolontariat wymaga empatii, zaangażowania i niejednokrotnie odporności psychicznej. Jest także szansą na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni na długie lata.

Pomagając, można też zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia. Jeśli wybierze się obszar związany z kierunkiem edukacji i planowaną ścieżką kariery, nawet krótki wolontariat na wakacje staje się ważnym punktem w CV. Pozaszkolna czy pozauczelniana aktywność jest zawsze dobrze widziana w oczach pracodawców. Co więcej, wiele organizacji nieodpłatnie szkoli swoich wolontariuszy, organizuje wyjazdy integracyjne.


Co robi wolontariusz


Obowiązki wolontariusza zależą przede wszystkim od tego, w jakiej organizacji działa. Wśród zadań może znaleźć się zarówno ciężka praca fizyczna – pomoc w odbudowie domów ofiar klęsk żywiołowych, jak i umysłowa czy biurowa, np. przy projektach edukacyjnych, proekologicznych realizowanych w szkołach. Wybór jest naprawdę szeroki i tak naprawdę tylko od wolontariusza zależy w jakim stopniu i w co się zaangażuje. Może pomagać lokalnej społeczności we własnym mieście, może także wyjechać za granicę.

Gdzie są potrzebni wolontariusze? Wśród ofert znajdziemy np.:
- czytanie seniorom w bibliotece osiedlowej,
- organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci,
- asystowanie osobom niepełnosprawnym,
- pomoc w organizacji festiwali, szkoleń, wydarzeń sportowych, artystycznych itp.
- pomoc w zbiórkach darów np. dla uchodźców,
- odnawianie zabytków,
- ochronę środowiska naturalnego.


Jak zostać wolontariuszem


Choć praca w wolontariacie najczęściej kojarzy się z czasami studenckimi, to mogą się na nią zdecydować także osoby niepełnoletnie (za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych). Nie ma właściwie górnej granicy wieku i praca na etacie nie jest żadną przeszkodą, by działać na rzecz pomocy innym. Są bowiem i takie projekty, które wymagają pracy np. raz czy dwa w miesiącu.

Jeśli chcemy pomagać na zasadzie wolontariatu, wybierzmy odpowiednią ofertę. Taką, która przyniesie nam satysfakcję i której cel jest nam bliski. Zanim zawrzemy umowę z organizacją poszukującą wolontariuszy, dokładnie ustalmy zakres naszych obowiązków, czas pracy i wszystkie inne warunki. W niektórych pracach wymagane są określone kompetencje, wiek czy dobry stan zdrowia – uwzględnijmy też nasze predyspozycje.

Wolontariat zagraniczny dla dorosłych wiąże się zazwyczaj z większą ilością formalności niż krajowe projekty. Zanim wyjedziemy, organizacja musi zweryfikować, czy mamy motywację i odpowiednie umiejętności. W wielu przypadkach koszty biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia w całości pokrywa organizator, dlatego ważne, by osoby wyjeżdżające były pewne, że chcą pomagać. Są jednak też takie projekty, przy których te wydatki dzieli się między organizację a wolontariusza.

  • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.