Podopieczni

Zasady przyjęcia podopiecznego

Aby zostać podopiecznym

Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata, należy:

1.     Wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej lub wydrukować i wypełnić plik "Kwestionariusz zgłoszeniowy"

2.     Następnie należy mailowo, na adres fundacjapgpasja@gmail.com  wysłać kopie poniższych dokumentów:
a) aktualne zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub aktualne zaświadczenie lekarskie o rehabilitacji i jej częstotliwości wraz z zaświadczenie o niepełnosprawności, o ile jakowa istnieje.
b) kopia epikryzy lekarskiej/historii choroby dziecka, zawierającej diagnozę lekarską wraz z przebiegiem choroby.
c) kopia obu stron dowodu osobistego podopiecznego, rodzica lub opiekuna prawnego podopiecznego, który będzie zawierał umowę z Fundacją.
d) aktualne zdjęcie dziecka w formie tradycyjnej lub elektronicznej (min. 600 x 800 pikseli).
e) podpisaną zgodę RODO (patrz załącznik poniżej).
f) kwestionariusz zgłoszeniowy, jeśli wybrano formę wydruku kwestionariusza.

3.     Po rozpatrzeniu przez Zarząd Fundacji formularza zgłoszeniowego i akceptacji dokumentów, ustalony zostanie termin spotkania w celu podpisania umowy, na który należy przynieść oryginały załączonych wcześniej dokumentów.

4.     Po zapoznaniu się z regulaminem, stanowiącym integralną część umowy i zawarciu umowy z podopiecznym/rodzicem/ opiekunem prawnym podopiecznego, następuje rozpoczęcie współpracy z Fundacją. Regulamin udostępniany jest przez Zarząd Fundacji po rozmowie
z podopiecznym/rodzicem/opiekunem prawnym podopiecznego.

5.         Refundacja wydatków następuje po dostarczeniu do Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata oryginałów dowodów księgowych, tj. faktury, rachunki itp. (wystawionych na dane siedziby Fundacji: Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata ul. J. Paczkowskiego 2, 62-200 Gniezno, NIP: 7842522412) za wydatki określone w Regulaminie – wraz z zestawieniem wydatków.

6.     Fundacja refunduje wydatki TYLKO i WYŁĄCZNIE do kwoty dostępnej na koncie podopiecznego. • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.