Przeprowadzenie Zbiórki

                                                                                                                             Gniezno, …………………………………

 

OŚWIADCZENIE

Przeprowadzenie Zbiórki

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a…………………………………………………………(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej na rzecz: ………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………..

podopiecznego Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata” w terminie: od……………………………………………… do……………………...…………………….....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z załącznikami do niniejszego oświadczenia „przeprowadzenie zbiórki”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej szczególnie zgodnie z ustawą o fundacjach: ..  o wolontariacie: o zbiórkach publicznych, statutu fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata, oraz Regulaminu Zbiórki ustawionego przez Zarząd Fundacji Patryk Gewert  Pasją dla Świata.

 

Podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.