Kim jesteśmy

Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata założona w 2020 roku, tworzona przez młodych ludzi z pasją. W skład Naszego zespołu wchodzą profesjonaliści w różnych dziedzinach życia społecznego: oświatowego, medycznego. W gronie wspierających nas specjalistów są; lekarze, terapeuci uzależnień, prawnicy, psychologowie, nauczyciele, dietetycy, trenerzy sportowi, specjaliści marketingu, koordynatorzy obiektów wypoczynkowych, realizatorzy imprez, graficy, programiści, fotografowie.

 

Prowadzimy działania na rzecz: dzieci, młodzieży i seniorów, zarówno osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Nasze bieżące działania polegają na wspieraniu procesu leczenia podopiecznych fundacji oraz wspierania młodzieży w rozwoju ich wiedzy i zainteresowań głownie edukacyjnych i sportowych. Współpracujemy z instytucjami wojewódzkimi i samorządowymi w zakresie realizowanie projektów i konkursów dla organizacji pozarządowych, między innymi wspierania placówek oświatowych w procesie redukcji szkód wynikających z szeroko rozumianych uzależnień oraz działalności na rzecz promocji zdrowia. Prowadzimy działania na rzecz wyrównywania szans dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie  pomocy humanitarnej oraz prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej społeczno użytecznej, oświatowej i rozwojowej na rzecz osób pełno i niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych w szerokim zakresie pożytku publicznego określonego w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.

 

We wrześniu 2021 roku otwieramy Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym lub dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 

 

 

  • GT Series
 • nożyczki mikiego
 • Art Bubiska
 • Kaszpir Bike
 • EL-DAW BHP
 • Drukarnia Majorczyk
 • Edi Taxi
 • Studi stempel
 • Oranżada Hellena
 • Familijna
 • Donatello
 • Gabinet Terapii Uzależnień Tomasz Chełek
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
 • Willa na Skarpie
Regulamin portalu Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.×

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Patryk Gewert z Pasją dla Świata z siedzibą w Gnieźnie 62-200 przy ul. J. Paczkowskiego 2, w celu kontaktu i utryzmywania korespondencji z Fundacją.